top of page

אודות

אהובה שרמן ילידת הארץ, תל אביב, חיה ויוצרת על הכרמל בחיפה. יוצרת בחומרים ומדיומים שונים, כגון: שמן, קולאז' ופסטל. נדבך נוסף בעבודתה הוא יצירת שטיחי קיר אמנותיים, בטכניקה ייחודית בתבליט. השראתה ונושאי יצירותיה נובעים מנופי הארץ, היוצרים דיאלוג בין הצורה לבין התכנים הפנימיים. ממראות הרי הגליל ועד לערבות הנגב. נושא ירושלים נתן את חותמו ורישומו על יצירתה. זיקה מיוחדת לים משתקפת גם היא בעבודתה. האוירה הים תיכונית והלובן הבוהק על המרקם האורבני באים לידי ביטוי בדרכה המיוחדת לה. חברה באגודת הציירים והפסלים בישראל. נמנית עם אגודת האמנים “slmm” , אמנות הרבדים במולטימדיה בארה"ב. ערכה תערוכות רבות בארץ וברחבי העולם.

bottom of page